Jsou vaším problémem vlhké zdi ve starém domě? V případě dlouhodobých problému s nadměrnou vlhkostí, je nutné zvážit její mechanické odstranění a v takovém případě je vhodné obrátit se na odborníky. Při mechanickém odstranění vlhkosti půjde o různé stavební úpravy - odvodnění základů stavby, oprava omítky v paneláku, hydroizolace stěn, sanace zdiva, apod.


Volejte na bezplatnou linku 800 195 244


Hydroizolace stěn 

Dlouhodobou vlhkost ve vašem domě často není možné řešit jinak, než provedením celkové hydroizolace stěn, která vytvoří pro vlhkost nepropustnou bariéru. Ve většině případů se jedná o poměrně výrazný stavební zásah. Izolaci zdí je velmi časté a nutné spojit s izolací podlah.

Existuje několik možností, jak hydroizolaci vlhkých zdí provést: 

Podřezání zdiva řetězovou nebo lanovou pilou 

Nejprve je potřeba odstranit vlhkou omítku a zdivo, a to v pravidelných spárách až na vápennou maltu. Omítku otlučete obyčejným kladivem. Podklad následně upravte tak, aby byl rovný a stroj do něj mohl zajet. Do vzniklé mezery ve spáře zdiva se vkládá izolační folie a natloukají se sem plastové pevnostní klíny zamezující sesedání. Následně se vzniklé mezery vyplní cementovou směsí.

Podsekání zdiva

Podsekání zdiva se uplatňuje u kamenného a smíšeného zdiva. To se po malých úsecích postupně vybourává, podklad se vyrovná a po vložení izolace se zeď opět dozdí.

Zarážení nerezových plechů

Izolace pomocí zarážení nerezových plechů spočívá v zarážení vlnitých plechů do matlové spáry zdiva za použití speciálního přístroje. Zdivo se tedy nemusí podsekávat ani podřezávat. Také nemůže dojít k sesedání zdiva, což je šetrné ke statice dané budovy.  

Elektroosmóza

Elektroosmóza jako základ elektrofyzikální metody vysoušení staveb se využívá k odstranění vlhkosti ve zdivu, přičemž základem je skutečnost, že při průtoku stejnosměrného proudu se voda pohybuje vždy od kladného k zápornému pólu.

Sanace vlhkého zdiva

Sanací vlhkého zdiva docílíte okamžitého odstranění poškozených vlhkých míst, ale také zamezíte další tvorbě plísní a bakterií. Oprava zdiva přispívá také k prodloužení životnosti konstrukce domu. Zároveň přináší i ekonomické výhody. Dochází ke zlepšení izolačních vlastností zdiva, díky čemuž se sníží náklady na vytápění objektu. Sanační omítky jsou však velmi nápomocné v případě, že byl odhalen a následně odstraněn zdroj vlhkosti nebo byla provedena celková hydroizolace vlhké stavby. Sanační omítka má oproti klasickým omítkám větší množství pórů, díky čemuž rychleji propouští vodní páry a umožňuje tak zdivu rychleji vyschnout bez vzniku nehezkých map.

 

Odvlhčování zdiva pomocí teplo vodivého systému měření vlhkosti zdiva