odvlhčení zdí provádíme na míru zákazníka, rychle, efektivě a za přijatelnou cenu. Vysoušení staveb s nadměrnou vlhkostí, která má za následek tvoření nehezkých map na stěnách, tvorbu plísní a celé řady dalších nepříjemností, se zabýváme již desítky let. Používáme moderní i osvědčené přístroje např. na principu elektroosmózy, ale i standarní kondenzační odvlhčovač či horkovzdušný vysoušeč a další. Účinným a dlouhodobým řešením problémů s vlhkostí je sanace vlhkého zdiva. Systém hydroizolačních, vysoušecích a stavebních opatření má za cíl trvalé snížení obsahu vlhkosti ve zdivu.

Vysoušení vlhkého zdiva 

Pomůžeme vám s odstraněním vlhkosti ve zdivu po záplavách či vodovodních haváriích. Odstranění vlhkosti ve sklepě a celkové odvlhčování sklepů provádíme také. Pokud máte ve vašem domě nebo bytě problém s nadměrnou vlhkostí zdiva a nevíte si rady, kontaktujte nás a my problém zanalyzujeme a provedeme odborné a šetrné vysoušení zdiva.

Realizaci sanace vlhkého zdiva přizpůsobíme na míru vašim potřebám. Jsem schopni zbavit vás problému s vlhkostí v rodinných domech, průmyslových halách nebo úředních prostorách. Samostatné sanaci vlhkého zdiva předchází konzultace, kde probereme možnost a cenu navrhovaného řešení.


Volejte na bezplatnou linku 800 195 244


Všechny námi půjčované vysoušeče – odvlhčovače jsou standardně ošetřovány dezinfekčním přípravkem, které zabezpečí bezrizikové užívání každým uživatelem. Tuto dezinfekci provádíme již řadu let. Co to znamená? Každý vysoušeč – odvlhčovač, který se vrátí od zákazníka je kompletně rozebrán a vyčištěn. Následně je provedena dezinfekce výparníku, kondenzátoru a prachového filtru. Po této dezinfekci je zařízení připraveno pro dalšího zákazníka.

Podtlakové vysoušení pomocí střepinových kaslíků

Náš osvědčený postup sanace

  • Naši technici provedou důkladnou prohlídku vašeho bytu či domu a změří vlhkost
  • Na základě výsledků vám doporučí nejvhodnější postup vysoušení
  • Finální část - sanace vlhkých budov

V případě potřeby vám připravíme potřebné podklady či odbornou zprávu s návrhem sanace jakožto pojistnou událost pro vaši pojišťovnu.

tabulka hodnot vysoušení zdiva v závislosti na tloušťce stěn

Jak vysušit vlhké zdivo?

Vysušit vlhké zdivo nebo se zbavit nežádoucí vlhkosti, případně plísní, nám pomohou vysoušeče - odvlhčovače. Odvlhčovače jsou zařízení sloužící pro snižování nadměrné vlhkosti vzduchu. Vysoušeče zároveň zamezují kondenzaci par a následnému vzniku plísní. 

Dělení:

  • Kondenzační odvlhčovač - slouží k vysoušení vzduchu v uzavřeném prostoru. Vlhký vzduch nasávaný ventilátorem je na výparníku ochlazen pod rosný bod, vodní pára kondenzuje a ve formě kapiček je odvedena do sběrné nádoby a odtud případně do odpadu.

  • Adsorbční odvlhčovač - není svým výkonem závislý na teplotách v místnosti. Rotujícím válcem probíhají dva oddělené vzduchové proudy. V prvním z nich je vzduch, který z přístroje vystupuje. Vzduch je vysoušen pomocí sorbentu, látky, která má schopnost zadržovat v sobě vodu.  Ve druhém je sorbent kontinuálně regenerován pomocí teplého vzduchu a spotřebovaná energie je získávána zpět jako teplo.

  • Horkovzdušný vysoušeč - zvyšuje teplotu vzduchu díky přímému zdroji tepla, čímž dochází k odpařování vlhkosti z daného materiálu. Po naplnění vzduchu vlhkostí je třeba vyvětrat. Sálavý panel ohřívá přímo vlhké zdivo a vysouší tu část plochy, kterou ohřívá.

  • Infrapanely a topné panely - hodí se při dosoušení míst zasažených vodou. Používají se pro lokální vysoušení ve velkých prostorách, chodbách a tam, kde není možno zajistit stálou teplotu bez výměny vzduchu.

  • Mikrovlnné vysoušení zdiva - metoda jednorázového odvlhčení zdí, kdy se molekuly vody přejímáním energie mikrovlnného pole rozkmitají, třením vzniklé teplo zahřívá zdivo a voda se odpařuje. Část (kinetická) energie se přenáší do pohybu molekul ve směru působení záření a voda je vytlačována ze zdiva ven.

  • Elektroosmóza na vysoušení zdiva - osmózu využíváme k odstranění vlhkosti ve zdivu, přičemž základem je skutečnost, že při průtoku stejnosměrného proudu (elektroosmóza) se voda pohybuje vždy od kladného k zápornému pólu.
vysoušení zdí pomocí panelových topidel firmy HEAT Podlahová turbína TROTEC VX5 se separátorem vlhkosti VA4