Zasáhla vás povodeň nebo jste byli zaplaveni přívalovým deštěm? Stala se u vás doma havárie vody? Ve všech těchto případech může dojít k nasáknutí zdiva v různém rozsahu.

systém na vysoušení podlah od společnosti HEAT


Volejte na bezplatnou linku 800 195 244

Všechny námi půjčované vysoušeče – odvlhčovače jsou standardně ošetřovány dezinfekčním přípravkem, které zabezpečí bezrizikové užívání každým uživatelem. Tuto dezinfekci provádíme již řadu let. Co to znamená? Každý vysoušeč – odvlhčovač, který se vrátí od zákazníka je kompletně rozebrán a vyčištěn. Následně je provedena dezinfekce výparníku, kondenzátoru a prachového filtru. Po této dezinfekci je zařízení připraveno pro dalšího zákazníka.


Náš technik bezodkladně dorazí na místo havárie a provede důkladnou prohlídku objektu. Po prohlídce zrealizuje všechna potřebná měření vlhkosti - povrchová měření, měření ve stavebních konstrukcích, apod. Na základě výsledků měření určí nejvhodnější opatření k vysoušení anhydridu a zároveň zajistí vyhotovení podkladů pro likvidaci pojistné událostiPo ukončení vysoušení anhydritu a odvlhčení podlahy, doplníme podklady pro vyřízení pojistné události, které následně předáme přímo vám nebo pojišťovně. 

Tentýž či následující den nainstalujeme vysoušecí přístroje a zahájíme optimální vysoušení prostor. Nabízíme vám odborné vysoušení konstrukcí podlah a střešních plášťů s tepelnou nebo hlukovou izolací výkonnými podlahovými turbínami TROTEC VX5

Kalkulace ceny odvlhčení podlahy

Kalkulace ceny za kompletní vysoušení vychází z ceny pronájmu cirkulačních jednotek, kondenzačních odvlhčovačů, popř. vodních oddělovačů, včetně příslušenství a doby vysoušení. Doba vysoušení se zpravidla pohybuje okolo 10 dní a závisí na stupni zatečení a na konkrétní skladbě vysoušených stavebních konstrukcích.

systémy na vysoušení podlah žluté Přístroj na vysoušení konstrukcí a podlah

Vysoušení podlah a střešních plášťů s tepelnou nebo hlukovou izolací

Tepelnou izolací rozumíme minerální vatu, polystyren, extrudovaný polystyren, polystyrenbeton, pěnobeton nebo různé druhy stavebních zásypů (keramické, škvárové, apod.).

Vysoušeče (turbíny) se používají v případech zatečení vody do konstrukcí podlah, střešních plášťů i stavebních konstrukcí, u kterých je součástí skladby tepelná nebo hluková izolace. Technologie vysoušení s využitím cirkulačních jednotek je založena pouze na lokálním navrtání zateklých stavebních konstrukcí. Zcela odpadá problém s vybouráváním betonových nebo anhydritových potěrů a výměnou navlhlé izolace.

Vysoušení podlah systémem společnosti heat s nataženými hadicemi