Zasáhla vás povodeň nebo jste byli zaplaveni přívalovým deštěm? Stala se u vás doma havárie vody? Ve všech těchto případech může dojít k nasáknutí zdiva v různém rozsahu. Při masivním úniku nebo přívalu vody dochází také k zaplavení podlahové plochy a zatečení vody do konstrukce podlah nebo střešních plášťů. 

Vysoušení podlah a střešních plášťů

Naše společnost se již několik let věnuje komplexnímu vysoušení konstrukcí podlah a střešních plášťů. Zabýváme se řešením následků různých havárií vody a zatopení stavebních objektů. Pokud u vás došlo k zatopení či jiné vodovodní havárii a nevíte si rady, kontaktuje nás. Dbáme na rychlé a spolehlivé vyřešení vašich problémů. 


Volejte na bezplatnou linku 800 195 244


Náš technik bezodkladně dorazí na místo havárie a provede důkladnou prohlídku objektu. Po prohlídce zrealizuje všechna potřebná měření vlhkosti - povrchová měření, měření ve stavebních konstrukcích, apod. Na základě výsledků měření určí nejvhodnějšího opatření k vysoušení a zároveň zajistí vyhotovení podkladů pro likvidaci pojistné událostiPo ukončení vysoušení doplníme podklady pro vyřízení pojistné události, které následně předáme přímo vám nebo pojišťovně. 

Ještě tentýž den, nebo den následující, nainstalujeme vysoušecí přístroje a zahájíme optimální vysoušení prostor. Přístroj bude umístěn na nejvhodnější instalační místo, aby bylo docíleno co největší efektivity vysoušení. Nabízíme vám odborné vysoušení konstrukcí podlah a střešních plášťů s tepelnou nebo hlukovou izolací výkonnými podlahovými turbínami TROTEC VX5

Kalkulace ceny vysoušení

Kalkulace ceny za kompletní vysoušení vychází z ceny pronájmu cirkulačních jednotek, kondenzačních odvlhčovačů, popř. vodních oddělovačů, včetně příslušenství a doby vysoušení. Doba vysoušení se zpravidla pohybuje okolo 10 dní a závisí na stupni zatečení a na konkrétní skladbě vysoušených stavebních konstrukcích.

vysouseni-podlah-720px vysouseni-konstrukci-podlah-800px

Vysoušení podlah a střešních plášťů s tepelnou nebo hlukovou izolací

Tepelnou izolací rozumíme minerální vatu, polystyren, extrudovaný polystyren, polystyrenbeton, pěnobeton nebo různé druhy stavebních zásypů (keramické, škvárové, apod.). Jak již bylo řečeno, nabízíme vám vysoušení výkonnými podlahovými turbínami TROTEC VX5.

Vysoušeče (turbíny) se používají v případech zatečení vody do konstrukcí podlah, střešních plášťů i stavebních konstrukcí, u kterých je součástí skladby tepelná nebo hluková izolace. Technologie vysoušení s využitím cirkulačních jednotek je založena pouze na lokálním navrtání zateklých stavebních konstrukcí. Zcela odpadá problém s vybouráváním betonových nebo anhydritových potěrů a výměnou navlhlé izolace.

Ukázky použití podlahových turbín

Vysoušení stavebních a podlahových konstrukcí, které jsou opatřeny tepelnou nebo hlukovou izolací, je nutností vždy po zatečení vodou. Vysoušení je založeno na lokálním navrtání, takže odpadá jakékoliv vybourávání či zásahy do konstrukčních vrstev skladby.