Holandské odvlhčovače vzduchu EUROMAC jsou velmi výkonné odvlhčovače. Elektrický vysoušeč vlhkosti Eurom LO 70 je výkonný robustní vysoušeč . Odvod nakondenzované vody do odpadu je možný samospádem, nebo pomocí čerpadla WILO. Je to ideální pomocník při likvidaci větších vodovodních havárií kde je nutné vysoušení vlhkého zdiva, při vysoušení betonových nebo anhydrydových podlah, vysoušení vlhkosti domů (dosoušení novostaveb) a pod.

      stažený soubor

Vaše pohodlí je pro nás důležité. Elektrický vysoušeč vlhkosti EUROM byl navržen, aby snížil vlhkost v místnosti, čímž vytváří komfortnější životní prostředí pro vás a zlepšuje podmínky pro skladování zboží. Díky jeho kompaktnímu a praktickému designu, vysoké kvalitě a snadné obsluze je ideální pro sklepy, technologické místnosti nebo archivy. Pomáhá chránit přístroje, léky, knihy a další zboží před vlhkostí, korozí a plísní.

Hlavní vlastnosti:

  • Bezpečnostní prvky: Obsahuje mnoho bezpečnostních funkcí, aby se zabránilo nehodám a zajistilo hladké fungování zařízení.
  • Prostorová optimalizace: Ujistěte se, že mezi otvory pro nasávání a výfuk je minimálně 10 cm volného prostoru.
  • Optimální provozní teplota: Funguje v rozmezí 5°C až 32°C.
  • Účinnost: Během provozu může teplota v místnosti stoupnout o 1 až 3°C, což je normální.
  • Reiniging: Pravidelně čistěte filtr, aby byla zajištěna nejlepší možná účinnost.
  • Kontinuální odvod vody: U modelu LO70 je možné nainstalovat trvalý odvod vody, což je ideální pro delší nebo kontinuální provoz.
  • Manipulace se zařízením: Při přesunu nenechávejte zařízení nakloněné více než 45°, aby nedošlo k poškození kompresoru.
  • Reiniging a údržba: Pro dlouhou životnost zařízení je důležitá pravidelná údržba a čištění, zejména filtru. V prostředí s vyšším množstvím prachu doporučujeme čištění dokonce i denně.
  • Optimální umístění: Aby byl výkon zařízení co nejefektivnější, doporučuje se místnost co nejvíce uzavřít.

Bezpečnostní pokyny: Je důležité dbát na bezpečnost při používání tohoto zařízení. Nikdy nepoužívejte zařízení v blízkosti otevřeného ohně nebo kamen. Vždy vytáhněte zařízení z elektrické zásuvky před jakýmkoli čištěním nebo údržbou. Dále doporučujeme, aby se zařízení nedotýkali s mokrýma rukama a aby bylo mimo dosah dětí.

Záruka a servis: V případě problémů s funkcí zařízení doporučujeme okamžitě vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky a obrátit se na odborníky či autorizovaný servis pro kontrolu a opravu. Reparace a údržbu by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci.

 

Odvlhčovač typ
LO 70
provedení
kovové
max. odvlhčovací výkon l/ 24 hod
70 
objem nádrže na kondenzát (l)
-
půjčovné agragát/ Kč/den bez DPH 21%
350,-

Poznámky k použití: Před prvním použitím si důkladně přečtěte přiložený návod k obsluze. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům, které chrání vás a vaše okolí.

 

Objednejte si svůj EUROM luchtontvochtiger ještě dnes a zajistěte si pohodlnější a zdravější životní prostředí doma či v práci!

 

JAK VYBÍRAT ODVLHČOVAČ VZDUCHU

Výběr odvlhčovače vzduchu a jeho výkonu souvisí s účelem použití (domácí odvlhčovače vzduchu jsou vhodné do bytových prostor nebo menších místností a profesionální odvlhčovače vzduchu se hodí pro likovidaci vodovodních havárií, rozsáhlé prostory nebo k vysoušení zdiva na stavbách), objemem vysoušeného prostoru (je třeba porovnat údaj o výměně vzduchu odvlhčovače s objemem vysoušeného prostoru), vnitřní teplotou (při jakých teplotách bude odvlhčovač pracovat), vlhkostí (požadovaná vlhkost zdiva určuje výběr přístroje nejen co do jeho výkonu, ale i podle způsobu použité technologie), požadovanou dobu odvlhčení (doba, za kterou je třeba vlhkost odvést pryč) a odvlhčovacím výkonem (hodnota uvedená u odvlhčovačů vzduchu je měřená za ideálních podmínek odvlhčování, tzn. vysoká teplota, vysoká relativní vlhkost). Pokud je teplota a relativní vlhkost nižší, je potřeba většího výkonu, jinak se čas potřebný k vysoušení prodlužuje. Obecně lze říci, že čím vyšší výkon, tím rychlejší je proces vysoušení. Problém vlhkých zdí je ale složitější, protože většinou nejde jen o vysušení objemu vzduchu v místnosti, ale o dlouhodobý proces odvlhčení navlhlých zdí. Zařízení jsou ale na tento nepřetržitý chod konstruována.

Pokud i přesto nevíte, jaký odvlhčovač si vybrat, využijte zkušenosti našich odborníků, kteří vám rádi s výběrem odvlhčovačů poradí.