Již 25 let zajišťujeme vytápění pro různá odvětví v celé České republice. Obstaráme vytápění ve výrobních halách, které může být řešeno například stacionárními topidly - ohřívači a výměníky, ale také v provizorních prostorách, kde je nutnost dodat do daného prostoru dostatek tepla, ale nelze zde umístit stacionární topidla a výměníky. Jedná se pak především o výstavní haly, kostely, zámecké a hradních prostory, provizorní prezentační stany nebo stavby.


Volejte na bezplatnou linku 800 195 244


Rozdělení topidel - ohřívačů 

Ohřívače nebo topidla můžeme rozdělit dle několik způsobů 

1. Podle typu 
  • Stacionární ohřívače
  • Závěsné ohřívače
  • Mobilní ohřívače 
2. Podle paliva 
  • Ohřívače na naftu
  • Ohřívače na zemní plyn
  • Ohřívače na elektřinu 
3. Podle typu spalování 
  • Ohřívače přímotopné (bez komínku)
  • Ohřívače nepřímotopné (s komínkem)
 Elektrický ohřívač Thermobile VTB 9000  Přímotopný naftový ohřívač Thermobile ta 40  PB ohřívač Thermobile GA 30 small

Vytápění staveb

Zajištění vhodné teploty, především v zimních měsících, je důležité nejen pro vytvoření příjemného prostředí pro pohyb lidí, ale je také nezbytné například při práci na stavbách. Složité realizace stacionárních topidel či výměníků nejsou u některých staveb možné. Řešení přinášejí mobilní topidla s možností variability použití. Při vytápění staveb se mohou použít naftová, plynová či přímotopná elektrická topidla. Ze samotných názvů topidel už jasně vyplývá, jaká paliva či energie je potřeba k vytvoření tepla. 

Vytápění hal 

Lokální a centrální vytápění staveb nebo sportovních hal umožňují sálavé systémy a moderně řešené teplovzdušné agregáty (jednotky s rozložením teplot ohřívaného vzduchu, destratifikátory, apod.) s plynovým, elektrickým nebo naftovým ohřevem, popř. na ETO – extralehký topný olej.

SDC11412

Jsme schopni zajistit vytápění výstavních sálů, sportovních hal a tělocvičen a zařídit ventilace průmyslových hal, zemědělských objektů, apod. Obstaráme vám provizorní vytápění při odstávce kotelen, vytápění koncertů, ochlazování pecí, odmrazování chladících boxů nebo rozmrazováni materiálů. Pro vytápění stanových přístřešků využíváme (terasový ohřívač – terasový sálač) ohřívače Patio Heater W12.