S nadměrnou vlhkostí, která má za následek tvoření nehezkých map na stěnách, tvorbu plísní a celé řady dalších nepříjemností, se potýká spousta majitelů starších domů a bytů. Účinným a dlouhodobým řešením problémů s vlhkostí je sanace vlhkého zdiva. Systém hydroizolačních, vysoušecích a stavebních opatření má za cíl trvalé snížení obsahu vlhkosti ve zdivu. Volbě vhodné sanační metody a realizaci vysoušení by mělo vždy předcházet přesné určení zdroje vlhkosti.

Vysoušení vlhkého zdiva 

Naše firma se vysoušením vlhkého zdiva a konstrukcí zabývá již několik let. Pomůžeme vám s odstraněním vlhkosti ve zdivu po záplavách či vodovodních haváriích. Pokud máte ve vašem domě nebo bytě problém s nadměrnou vlhkostí zdiva a nevíte si rady, kontaktujte nás.


Volejte na bezplatnou linku 800 195 244


Naši technici dorazí k vám domů a provedou důkladnou prohlídku vašeho bytu či domu. Po prohlídce zrealizují všechna potřebná měření vlhkosti. Na základě výsledků měření vám doporučí nejvhodnější postup a opatření k vysoušení. Zaměřujeme se také na řešení pojistných událostí v rámci vysoušení vlhkého zdiva a sanace. Připravíme vám potřebné podklady či odbornou zprávu s návrhem sanace pro vaši pojišťovnu. 

vysouseni zdiva tabulka

Jak vysušit vlhké zdivo?

Vysušit vlhké zdivo nebo se zbavit nežádoucí vlhkosti, případně plísní, nám pomohou vysoušeče - odvlhčovače. Odvlhčovače jsou zařízení sloužící pro snižování nadměrné vlhkosti vzduchu. Vysoušeče zároveň dokáží udržet určitou hodnotu vlhkosti na předem nastavené hodnotě a zamezují kondenzaci par a následnému vzniku plísní. Dělíme je podle způsobu použití.

  • Kondenzační odvlhčovač - Kondenzační odvlhčovač slouží k vysoušení vzduchu v uzavřeném prostoru. Vlhký vzduch nasávaný ventilátorem je na výparníku ochlazen pod rosný bod, vodní pára kondenzuje a ve formě kapiček je odvedena do sběrné nádoby a odtud případně do odpadu.

  • Adsorbční odvlhčovač - Adsorpční odvlhčovač není svým výkonem závislý na teplotách v místnosti. Rotujícím válcem probíhají dva oddělené vzduchové proudy, v jednom je vzduch, který z přístroje vystupuje, vysoušen pomocí sorbentu (látky, která má schopnost zadržovat v sobě vodu), ve druhém je sorbent kontinuálně regenerován pomocí teplého vzduchu a spotřebovaná energie je získávána zpět jako teplo.

  • Horkovzdušný vysoušečHorkovzdušný vysoušeč díky přímému zdroji tepla zvyšuje teplotu vzduchu, a tím i jeho schopnost pohlcovat vlhkost, čímž dochází k odpařování vlhkosti z daného materiálu. Po naplnění vzduchu vlhkostí je třeba vyvětrat. Sálavý panel ohřívá přímo vlhké zdivo a vysouší tu část plochy, kterou ohřívá.

  • Infrapanely a topné panely - Infračervené panely a topné panely se hodí při dosoušení míst zasažených vodou. Také se používají pro lokální vysoušení ve velkých prostorách, chodbách a tam kde není možno zajistit stálou teplotu bez výměny vzduchu.

  • Mikrovlnné vysoušení zdiva - Mikrovlnné vysoušení zdiva je metoda jednorázového odvlhčení zdiva, kdy se molekuly vody přejímáním energie mikrovlnného pole rozkmitají, třením vzniklé teplo zahřívá zdivo a voda se odpařuje. Část (kinetická) energie se přenáší do pohybu molekul ve směru působení záření a voda je vytlačována ze zdiva ven.

  • Elektroosmóza na vysoušení zdiva - Elektroosmóza jako základ elektrofyzikální metody vysoušení staveb se využívá k odstranění vlhkosti ve zdivu, přičemž základem je skutečnost, že při průtoku stejnosměrného proudu se voda pohybuje vždy od kladného k zápornému pólu.